Over ons

Op 22 september 2014 stuurde minister Bussemaker van onderwijs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de basisbeurs voor studenten af te schaffen en te vervangen voor een leenstelsel. Al in mei werd aangekondigd dat het voorstel gesteund zou worden door de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

De belangrijkste maatregelen in het wetsvoorstel op een rij:

De basisbeurs wordt afgeschaft en vervangen door een lening voor alle studenten die vanaf 1 september 2015 aan een bachelor of master beginnen.
De aanvullende beurs wordt opgehoogd voor een kleine groep studenten, zij verliezen echter ook de basisbeurs en gaan er alsnog op achteruit.
De terugbetalingstermijn wordt opgehoogd naar 35 jaar. Afgestudeerden betalen daardoor een lager maandbedrag terug, maar betalen totaal veel meer aan rente.
Scholieren en studenten die in september 2015 aan een opleiding in het hoger onderwijs beginnen gaan daardoor minstens €15.000 meer betalen. Kijk voor meer informatie over de andere maatregelen in het wetsvoorstel.

Waarom moest jij naar het Malieveld komen?

Het leenstelsel beperkt de toegang tot hoger onderwijs voor veel scholieren.
Niet iedereen heeft ouders die een studie kunnen betalen, zeker niet als je meerdere kinderen wil laten studeren.
Een baantje is niet bij elke studie een mogelijkheid, bijvoorbeeld geneeskunde of een kunstopleiding is erg intensief.

Hoewel de voorwaarden voor een lening bij DUO gunstig zijn is het totaalbedrag wat je verschuldigd bent een flinke last op je schouders. In een fase waarin je ook een huisje wil kopen, kinderen wil opvoeden en misschien wel een eigen bedrijf wil opstarten.
Pas wanneer je na 35 jaar sparen niet hebt kunnen aflossen wordt je schuld kwijtgescholden, nu is dat al na 15 jaar.
Het totaalbedrag van je lening wordt hoger dankzij de rente. Zeker wanneer je met je startsalaris maar een klein maandbedrag kan aflossen loopt het bedrag op. Na 35 jaar kan je wel eens 50% van je aflossing kwijt zijn aan rente.

De bijkomende voorwaarden van het voorstel zijn ondoordacht

Vanaf 2015 kan niemand meer zijn studiekosten aftrekken van de belasting. Ook niet als je nog recht hebt op je basisbeurs.
De schulden van een MBO’er die in het huidige systeem heeft geleend gaan bij doorstroom naar HBO automatisch over naar de voorwaarden van het leenstelsel.
Door de snelle uitvoering kan de Dienst Uitvoering Onderwijs het kabinet niet bijhouden. Om het systeem van de nieuwe aanvullende beurs recht te houden krijgt elke student die recht heeft op een aanvullende beurs in het eerste jaar €100 per maand extra. Dat kost miljoenen die niet naar de kwaliteit van onderwijs gaan!

De kinderbijslag vervalt wanneer een jongere onder de 18 gaat studeren. Hiervoor krijgen zij nu niets terug, ze mogen gaan lenen.
De overheid heeft nog helemaal niet bedacht wat er met het vrijgekomen geld moet gebeuren. ‘Investeren in de kwaliteit van onderwijs’ is wat ons betreft nog veel te vaag.

Met een salaris van zo’n €2200 kan je de maandelijkse rente van een schuld van €30.000 niet eens betalen. Dat betekent dat je schuld dus oploopt per maand. De beroepen waarmee je zo’n salaris verdient zijn dus minder aantrekkelijk om te kiezen maar vaak wel maatschappelijk relevant. Dit zijn bijvoorbeeld politieagenten, verpleegsters en docenten.