Rente studielening laagste niveau ooit

rente-studieschuldAls je het de studenten zelf vraagt dan zit het hen maar weinig mee. De studiedruk is hoog, huisvesting in de studentensteden is een ramp en rondkomen is op z’n zachtst gezegd ook niet makkelijk te noemen. Zeker als financiële ondersteuning van ouders ontbreekt of simpelweg niet mogelijk is.

Toch is er voor de student goed nieuws. Dit goede nieuws betreft het rentetarief met betrekking tot de studiefinanciering en het studievoorschot. Deze rente is namelijk verlaagd naar een percentage van 0,01 procent. Een historisch laag niveau, want nooit eerder is deze rente zo laag geweest. Eén en ander wordt bevestigd door een woordvoerder van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Dit lage rentepercentage is van toepassing op alle studenten die in het jaar 2016 studiefinanciering ontvangen. Ook geldt dit rentetarief voor de studenten die in dit jaar een studievoorschot ontvangen. Concreet houdt dit alles in dat over alle schulden die zij opbouwen in 2016 0,01% rente moet worden betaald. Voor 2015 was een percentage van 0,12% van kracht. Elk jaar wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. De eerst volgende keer dat dit zal gebeuren zal eind 2016 zijn.

Met ingang van 1 september 2015 bestaat de basisbeurs niet meer. Met dezelfde ingangsdatum is “het nieuwe leenstelsel” ingegaan. Dat hier veel om te doen geweest is kan je nauwelijks zijn ontgaan. De discussie hierover tussen voor -en tegenstanders is fel geweest, maar uiteindelijk is het stelsel toch ingevoerd. Voor nieuwe studenten geldt dan ook dat zij alleen nog maar kunnen lenen. Onder voorwaarden behoort een aanvullende beurs eventueel tot de mogelijkheden. Toch zijn er zeker nog wel studenten die “de oude basisbeurs” krijgen. Dit zijn allemaal studenten die al met hun studie zijn begonnen.

De historisch lage rente is uiteraard een prettige ontwikkeling. Je leent immers vrijwel voor niets. Hoe anders was dit voor studenten in 1992. Zij betaalden maar liefst 9,49% rente na afloop van hun studie. Dit is het hoogste rentepercentage voor studenten geweest tot nu toe. Laten we voor studerend Nederland hopen dat zij niet meer met dit soort rentepercentages van doen krijgen.